naar top
Menu
Logo Print

Weg naar het werk verloopt steeds trager

Klanten in steden en filegevoelige zones worden vaker vermeden
magazine

Terwijl de gemiddelde snelheid van een (bouw)bestelwagen in 2007 nog 67 km/u bedroeg, is dat vandaag gedaald tot 51 km/u. Dat is slechts één van de negatieve bevindingen die Bouwunie aan het licht heeft gebracht in haar bevraging naar mobiliteit en verplaatsingen bij haar leden. Zo geeft 89% van de bevraagde bouwbedrijven aan dat ze last heeft van files. Ze proberen ze dan ook te vermijden door voor de files naar de werf te rijden. 4 op 10 weigert zelfs om klanten in filegevoelige regio’s aan te nemen of neemt een alternatieve route.
Een aanzienlijk deel van de aannemers (32%) vermijdt werken in de stad, want dat is veel omslachtiger geworden dan vroeger. Vooral het vinden van een parkeerplaats is geen sinecure, en de plaatsen zijn bovendien erg duur. Tegelijkertijd krijgen bouwbedrijven meestal geen speciale parkeertoelage en lopen ze dus continu risico op parkeerboetes. Vlakbij kunnen parkeren – bijvoorbeeld voor laden en lossen – is echter van essentieel belang voor een bouwbedrijf. Daarom pleit Bouwunie voor een soepeler parkeerbeleid voor ondernemers en aannemers.
Bijna driekwart van de bevraagde aannemers heeft de kosten voor verplaatsingen de afgelopen vijf jaar zien stijgen. Dat komt vooral door toenemende brandstofkosten en tijdverlies door de files. Een groot deel (60%) rekent de verplaatsingskosten dan ook door naar de klant. In die kost wordt ook de mobiliteitsvergoeding verwerkt.

BOUWUNIE

BOUWUNIE

+3225881100
+3222530745